24 січня 2010 р.

Процедура апеляційного оскарження судового рішення


Процедура апеляційного оскарження судового рішення змінилася на підставі Закону України від 7 липня 2010 року N 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів», яким до Цивільно процесуального кодексу України внесені зміни.
Перш за все, було скасовано подання до суду заяви про апеляційне оскарження судового рішення і встановлено термін для подачі апеляційної скарги на рішення десять днів і на ухвалу п'ять днів.
Тобто тепер апелянту необхідно подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня проголошення вступної та резулятивної частини рішення суду.
Складність при підготовці і подачі апеляційної скарги може виникнути при отриманні копії повного тексту рішення суду, для цього потрібно подавати заяву про видачу копії рішення суду в день проголошення його резулятивної і вступної частини, а також вимагати копію рішення на п'ятий день після подачі заяви про його видачу.
Слід зазначити, що згідно статті 300 ЦПК України особа, яка звернулася до суду з апеляційною скаргою, має право доповнити чи змінити її протягом терміну на апеляційного оскарження.
Тобто, при подачі  до суду апеляційної скарги зверніть увагу не тільки на терміни оскарження рішень і ухвал, а ще на термін встановлений законодавцем для внесення змін і доповнень до апеляційні скарги.

Відповідно ст.ст. 294, 296 ЦПК України, апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.  Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не беруть участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права та обов'язки, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у випадках та порядку, встановлених  Цивільно-процесуальним кодексом України.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Апеляційна скарга, подана після закінчення строків, установлених цією статтею, залишається без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

Суд першої інстанції на наступний день після закінчення строку для подання апеляційної скарги надсилає її разом зі справою до апеляційного суду. Апеляційні скарги, що надійшли після цього, не пізніше наступного робочого дня після їхнього надходження направляються до апеляційного суду.

Згідно з ст.ст. 297, 298 ЦПК України, справа реєструється в апеляційному суді та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Протягом трьох днів після надходження справи суддя-доповідач вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом.Про прийняття апеляційної скарги до розгляду або повернення скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу. Ухвалу судді про повернення апеляційної скарги може бути оскаржено в касаційному порядку.

Скарги, що подаються до суду у порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду, що здійснюється працівниками апарату відповідного суду в день надходження. До автоматизованої системи документообігу суду в обов'язковому порядку вносяться: дата надходження документів, інформація про предмет спору та сторони у справі, прізвище працівника апарату суду, який здійснив реєстрацію, інформація про рух судових документів, дані про суддю, який розглядав справу, та інші дані, передбачені Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, що затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.

Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних документів за принципом вірогідності, який ураховує кількість справ, що перебувають у провадженні суддів, заборону брати участь у перегляді рішення для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну повноважень. Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів. Після визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи, внесення змін до реєстраційних даних щодо цієї справи, а також видалення цих даних з автоматизованої системи документообігу суду не допускається, крім випадків, установлених законом. Зміни  щодо  запровадження автоматизованої системи документообігу в судах вводяться в дію з 1 січня  2011  року,  а  щодо здійснення повноважень Верховного Суду України   та  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з  розгляду цивільних  і  кримінальних  справ  вводяться  в  дію після початку діяльності   Вищого   спеціалізованого  суду  України  з  розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року.

Апеляційний суд не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду надсилає копії апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані ними заперечення на апеляційну скаргу.

Після проведення підготовчих дій протягом десяти днів, суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка в разі необхідності вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій та призначення справи до розгляду.Справа має бути призначена до розгляду у розумний строк, але не пізніше семи днів після закінчення дій підготовки справи до розгляду.

Відповідно до ст. 303-1 ЦПК України, апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом двох місяців з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції - протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду.

У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи апеляційний суд може подовжити строк розгляду справи, але не більш як на п'ятнадцять днів, про що постановляє відповідну ухвалу.

Відповідно до ст.ст. 318, 319, 352 ЦПК України, якщо апеляційні скарги на рішення або ухвалу суду першої інстанції були подані в установлені цим Кодексом строки, але надійшли до суду після закінчення апеляційного розгляду справи або коли строки на подання апеляційної скарги у зв'язку з пропущенням їх з поважних причин були поновлені або продовжені і особа, яка подала апеляційну скаргу, не була присутня під час розгляду справи, апеляційний суд розглядає цю скаргу за правилами цієї глави.

Залежно від обґрунтованості скарги, зазначеної в частині першій цієї статті, суд ухвалює рішення або постановляє ухвалу відповідно до статті 307 цього Кодексу. При цьому за наявності підстав може бути скасовано рішення або ухвалу апеляційного суду.

Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх проголошення. Після закінчення касаційного провадження справа протягом десяти днів повертається до суду, який її розглядав.

0 коммент.:

Опублікувати коментар