27 вересня 2012 р.

Земельні торги в новому порядку

В Україні набули чинності зміни Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону. В новій редакції викладено статті 135 - 139 Земельного кодексу України.
Зокрема, Стаття 135. "Земельні торги" викладена у редакції, згідно з якою:
"1. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.
2. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу.
На земельних торгах не може бути використане переважне право купівлі.
Продаж земельних ділянок державної власності разом з розташованими на них об'єктами, що підлягають приватизації, на земельних торгах здійснюється державними органами приватизації у порядку, встановленому цим Кодексом, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.
Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) може здійснюватися на земельних торгах виключно з ініціативи власника земельної ділянки. У такому разі земельні торги регулюються положеннями цього Кодексу, якщо інше не передбачено законом чи договором з виконавцем земельних торгів.
Звернення стягнення на земельні ділянки чи на права на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється державним виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню, в порядку встановленому Законом України "Про виконавче провадження", з урахуванням особливостей підготовки до проведення та проведення земельних торгів, визначених цим Кодексом.
3. Організатором земельних торгів є фізична або юридична особа власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, або державний виконавець у разі виконання передбачених законом виконавчих документів, які уклали з виконавцем земельних торгів договір про проведення земельних торгів.
Виконавцем земельних торгів є суб´єкт господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів та уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення.
Учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.
4. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначається:
а) перелік земельних ділянок (або прав на них), які виставляються на земельні торги окремими лотами;
б) стартова ціна лота;
в) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах;
г) особа уповноважена організатором земельних торгів на укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка (право на яку) виставляється на земельні торги.
5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків учасників торгів.
Після опублікування оголошення про проведення земельних торгів виконавець може відмовитися від договору лише у випадках, якщо проведення земельних торгів стало неможливим з незалежних від нього причин.
6. Винагорода виконавцю земельних торгів, яку встановлює організатор земельних торгів складається з видатків на організацію та проведення земельних торгів і прибутку виконавця.
Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.
7. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів.
8. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису).
9. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів, відкриті в банку.
10. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадку, визначеного частиною 3 статті 138 цього Кодексу.
11. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених частиною п´ятою статті 138 цього Кодексу) повертаються виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня проведення земельних торгів.
12. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки".

Підсумовуючи зміни, можна визначити такі основні аспекти: закон встановлює, що земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди земельної ділянки з учасником земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку або більш високу плату за користування нею, зафіксовану під час проведення земельних торгів. Закон також передбачає, що продаж земельних ділянок державної або комунальної власності або прав на них повинен здійснюватися винятково на земельних торгах.
Крім того, продаж земельних ділянок приватної власності або прав на них на земельних торгах може регулюватися положеннями чинного Земельного кодексу, якщо інше не передбачено законом.
Згідно з законом, укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки нотаріально посвідчується, а право на земельну ділянку, придбане за результатами проведення аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом. 

Сподіваємось, що ухвалений закон дозволить розблокувати проведення земельних аукціонів, сприяти наповненню бюджетів усіх рівнів та, основне, дозволить власнику землі бути впевненим, що земельну ділянку у нього не заберуть ні через суд, ні через прокуратуру.
Порядок проведення аукціонів буде затверджувати Кабінет міністрів України, тож сподіваємось на оперативність та виваженість Уряду.